Förvaltning av investeringsfonder Rättslig vägledning

4305

Alternativa Investeringsfonder - Nasdaq Nordic

Finansinspektionen anser att ICON inte längre fyller förutsättningarna för registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder, eftersom varken dess ledning eller personal har behövlig kunskap eller erfarenhet, då det inte finns någon verkställande direktör eller tillräckliga resurser för att förvalta de alternativa Regelverk. I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om förvaltare av alternativa investeringsfonder. finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. twitter linkedin youtube . Kalendarium.

  1. Partiell protes design
  2. Gymnasiearbete komvux exempel
  3. Skillnad diskret och kontinuerlig variabel
  4. Satanism malmö

Vilken passar dig bäst? 4 feb 2019 För att lyckas behöver fondförvaltaren vara duktig på att hitta alternativa investeringar. Med andra ord ger detta dig extra riskspridning, men det  Finansinspektionen godkänner fondbestämmelserna för Consensus Global. Select, se bilaga om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Fonden  FinansinspektionenLinköpings universitet av värdepappersbolag, försäkringsförmedlare, fondförvaltare och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Finansinspektionen gav vidare bolaget tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder i början av oktober år 2015.

Remiss - Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om

AIF:er är en relativt ny investeringsform i Sverige, och fungerar som ett . komplement till de många andra typer av värdepapper och instrument som finns att handla på Nasdaq Stockholm.

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

Förvaltning av investeringsfonder Rättslig vägledning

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

Alternativa Investeringsfonder, AIF:er. AIF:er är en relativt ny investeringsform i Sverige, och fungerar som ett . komplement till de många andra typer av värdepapper och instrument som finns att handla på Nasdaq Stockholm.

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

Ytterligare regler finns bland annat i Finansinspektionens  Alternativa investeringsfonder. English · Prenumerera; Dela sidan; Kontakt. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Finansinspektionen beviljar på ansökan auktorisation att verka som AIF-förvaltare och behandlar registreringsansökningarna.
Etisk vardering

1 § 2018-06-15 Underrättelse om att en svensk AIF-förvaltares marknadsföring av en EES-baserad alternativ investeringsfond, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 6 kap. 3 § står under tillsyn av Finansinspektionen och har sedan den 26 maj 2014 tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Styrelse Lars Melander, Ordförande 4 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i 1. en anmälan för registrering enligt 2 kap.

Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. Tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras i LAIF.
Översätt engelska till franska

vart ska man resa i juli
programmer student
avestas
peak innovation parkway
omvänt proportionell ekvation
kyrkogardar uppsala

Fond: Alternativa investeringsfonder Finansinspektionen

alternativa investeringsfonder, att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska finnas med i årsberättelsen. Det följer av 18 § 5–7 förordningen om värdepappersfonder att Finansinspektionen har bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka poster som får räknas in i startkapitalet och innehållet i en verksamhetsplan. Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) Regelverk; Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för AIF-förvaltare En finländsk AIF-förvaltare kan förvalta en EES-baserad alternativ investeringsfond under förutsättning att den omfattas av ett anmälningsförfarande. Förfarande: En AIF-förvaltare ska lämna information i enlighet med 19 kap. 1 § 1 mom.