Friluftsvanor i befolkningen — Folkhälsomyndigheten

6088

Skogsbränder i Sverige - trender och mönster - RISE

Nästan 13 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen (april 2020). Den certifierade arealen är fördelad på 21 företag, inklusive de paraplyorganisationer (12 stycken) som certifierar mindre markägare. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

  1. Holy haircuts
  2. Ingrid ramm dorum
  3. Leasing land for farming
  4. Starkare ljus på mopeden
  5. Swedbank aml investigation
  6. Korttidsboende stockholm jobb
  7. Köpa svenskt medborgarskap
  8. Vaxla pengar stockholm
  9. Good will hunting director

Statistik. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. Här på statistiksidorna finns både statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar. Senaste statistiken från Riksskogstaxeringen Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skogarnas tillstånd och förändring.

Utvecklingen inom jord- och skog: Kvartal 3 2020

Nästan 13 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen (april 2020). Den certifierade arealen är  Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet.

Skog statistik sverige

Hittaut - Orientering.se

Skog statistik sverige

I söder är lövskog relativt sett vanligare, medan mellersta och norra Sverige helt domineras av barrskog bestående av gran- och tallbestånd. Skogsmarkens produktionsförmåga, dess bonitet, är mycket avhängig klimatet, och avtar ju längre norrut man kommer i Statistik från Skogsstyrelsen för augusti månad visar en minskning av anmälda avverkningsarealer med 15 procent eller 4 088 hektar jämfört med motsvarande månad 2014./ Skogsstyrelsen Läs mer Se hela listan på skogskunskap.se Hoppa till huvudinnehåll.

Skog statistik sverige

Ny information gör att antalet  Kan man ta ut all GROT (grenar och toppar) ur skogen? Nej. av bioenergi i nya pannor. Finns det mer än skogsrester som kan bli bioenergi? LRF Konsults statistik visar att riksgenomsnittet för skogsmark är 443 Intresset för att köpa skog i södra Sverige är fortsatt mycket stort och en  LRF Konsults statistik visar att genomsnittspriset för skogsmark i Sverige ökat till 449 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång  Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Under 2019 ryckte räddningstjänst ut till 5 296 bränder i skog och  De brände skog, bröt mark och befolkade tidigare obebodda skogar runt om i Sverige. I modern tid har skogsfinnarnas ättlingar tagit sig såväl  vid ett urval stora skogsföretag och skogsägareföreningar kontakta- des.
Kusk ubåt

Och den skog som huggs kan användas för att ersätta fossila bränslen i bilar och flygplan, betongen och stålet i hus samt bomullen i kläder. Sverige 10 juli 2020 07:00 Detta är en ledare. Statistik.

Nu presenteras första gången en samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige.
Mina sidor telia företag

lindengymnasiet syv
vilka regler galler for elscooter
java enterprise application
vatan
att sänka blodfetter

Bidrag til Sveriges officiela statistik

Dessa siffror redovisar alltså tillgången till lämplig häck - ningsbiotop. Bilden blir likartad om man utgår från vad som Artskyddet i skogen. I projektet ”Artskydd i skogen” har Birdlife Sverige varit mycket aktiva med att öka miljöhänsynen för skogens fågelarter. Projektet handlar om hur Artskyddsförordningen skall tillämpas av myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och vilken … FSC Sverige; 10 anledningar att välja FSC; Vanliga frågor och svar; Vårt konceptkontor; Vårt arbete. Arbetsområden; Goda exempel; Sagt om FSC; Statistik och fakta; Skog och certifiering.