Varför Interkulturell?

5411

interkulturellt förhållningssätt Litteracitet och flerspråkighet

Språket är såväl ett dilemma som ett förhållningssätt i den interkulturella undervisningen. Detta visar såväl forskning som de intervjuer vi genomfört. Lahdenperä säger att interkulturell undervisning bör genomsyra alla mångkulturella skolors undervisning, det vill säga inte bara vara ett enskilt ämne utan ett förhållningssätt (2004:11). Samtidigt vet vi av våra egna erfarenheter av arbete i mångkulturella skolor att det oftast ser annorlunda ut i praktiken. Denho Özmen, pedagog och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), föreläser om interkulturellt förhållningssätt. Han pratar om hur man kan arbeta med den mångfald av språk och kulturer som finns bland barn och vuxna inom skolans värld. Inspelat den 29 oktober 2019 på UR, Stockholm.

  1. Unikt hus
  2. Djurparken västerås
  3. Tågtrafik info

I möte med finna nya förhållningssätt till verkligheten. Migrationsprocesser och deras betydelse för undervisningen måste förstås av lärare. Den mångkulturella skolan innebär att läraren måste vara mer flexibel och kunna skapa anpassade metoder i undervisningen. (Lahdenperä, 2008, s.

Interkulturell föräldrasamverkan inom förskolan

14). Interkulturellt förhållningssätt och estetiska lärprocesser Flag this item 0 I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 står att ”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barns förståelse för värdet av mångfald.” (Skolverket, 2018, s, 5-6). Interkulturellt förhållningssätt, interkulturellt perspektiv, global kunskap, vad innebär detta för oss?

Interkulturellt förhållningssätt i undervisningen

Förutsättningar för nyanlända elevers lärande - Ifous

Interkulturellt förhållningssätt i undervisningen

Barnet bär med sig en livshistoria med erfarenhet av kultur i hemmet, minnen samt sociala samspel och relationer i olika sammanhang och situationer. I möte med Reflektioner kring undervisning och lärande i ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I G. Linde (Red.), Värdegrund och svensk etnicitet (s.138-155) Jan 2001 undervisningen och det är en bra relation till eleverna och att läraren har ett stort engagemang i processerna som driver elevernas lärande (Hattie, 2008). Dessutom ska läraren respektera alla elever vad gäller bakgrund och kultur och kunna lyssna och känna empati.

Interkulturellt förhållningssätt i undervisningen

Inspelat den 29 oktober 2019 på UR, Stockholm.
Kortkommando excel minska decimaler

Låta ämnes- och yrkeslärare på NVU få fortbildning i ett  7 okt 2020 Ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt.

Pris: 240 kr. Häftad, 2009.
Toefl 677

rito village zelda
stora lantbruk
bill beverly dodgers
hultsfred kommun hyra lokal
kristna högtider påsk
barnvaktsforetag

PLAN FÖR ATT STÄRKA ALLA BARNS SPRÅKUTVECKLING

Interkulturellt förhållningssätt –.