Svenska som andraspråk, Grundkurs Göteborgs universitet

1977

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska

Kursplanerna börjar att gälla höstterminen 2022. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en jämförelse mellan den nuvarande och den reviderade versionen av sva-kursplanen samt en jämförelse mellan de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Den 1 juli 2022 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan att gälla. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar dig att börja arbeta utifrån de nya kursplanerna.

  1. Ansöka om konkurs
  2. Sambolagen separation hus
  3. Far sector

Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk. Musik.

Kursplan - Högskolan Dalarna

Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011. Serie: Styrdokument.

Kursplan svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 2 - Uddevalla kommun

Kursplan svenska som andraspråk

: Lund : Studentlitteratur : 2010 : 124 s. + : ISBN: 978-91-44-05820-7 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle För tillträde till kursen krävs lägst sammantaget 22,5 hp från Svenska som andraspråk A, Det mångkulturella klassrummet och svenskans fonologi (6SV048) samt Svenska som andraspråk A, Att lära på ett andraspråk och svenskans grammatik (6SV049) eller motsvarande.

Kursplan svenska som andraspråk

Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk II, 30 högskolepoäng Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet som en del av ämnesstudierna i svenska som andraspråk.
Humanities library gothenburg

Presentationen ger en Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996. info@iris.se 010-761 00 40. And add to your experience  Kursplan & kunskapskrav Min eminenta kollega Anette Edvardsson, av Kursplan & kunskapskraven i svenska som andraspråk i A3 format. I kursplanen står det att syftet med utbildningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i  Institutionens kurshemsida hittar du om du klickar här.

Kursplan och betygskriterier. Kursuppgifter.
Bredband på min adress

skolflygplan boeing saab
beställa nytt förarkort lastbil
kolla årsinkomst privatperson
sunneborn anna
glasogon historia

Att arbeta med svenska som andraspråk: några - CORE

I terminsplaneringen finns en progression i hur arbetsområdena är placerade. I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna. KURSPLAN: Svenska som andraspråk, grundkurs, 60hp : Kurskategori Fristående kurs Huvudområde Ämnesområde Svenska språket - med inriktning mot svenska som andraspråk SVE : Kurskod : 910G01: Mål: Efter avslutad kurs ska den studerande - ha kännedom om svenska språkets ljudsystem och grammatiska struktur 2021-03-15 Färre utmaningar i svenska som andraspråk. Svenska och svenska som andraspråk behandlas som två jämbördiga ämnen i Gy11. Men i praktiken ses svenska som andraspråk fortfarande som ett stödämne och det innehåller färre kognitiva utmaningar än svenskämnet, visar Catarina Economous forskning. 2021-03-15 2013-02-04 Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, dvs.