Haldor Elevdokumentation

5180

Individuella utvecklingsplaner - IUP - Lycksele kommun

framåtsyftande planering. Även tidigare IUP:er samlas här. Pedagogiska planeringar: 1. Lärarna skriver planeringar i varje ämne. I dessa framgår vad som tas upp ur läroplanen, vad eleven ska kunna, hur vi arbetar och på vilket sätt de ska visa vad de kan. 2.

  1. Utanforskap i skolan
  2. Kopa fonder swedbank
  3. Folktandvården berga centrum linköping
  4. It ux design

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan och vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Detta gäller i årskurs 1–5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurs 1–6 i specialskolan. skolväsendet, är skriftliga omdömen och framåtsyftande planering, som tillsammans utgör en elevs IUP. Ett av de huvudsakliga syftena med att upprätta elevdokumentationer är att de ska komma till användning som ett utvärderings- och uppföljningsstöd av elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2010). IUP – Framåtsyftande planering Ett dokument per elev och läsår, mentor skriver Koppla ut den framåtsyftande planeringen till alla elever IUP – Utveckling i övrigt Ett dokument per elev, mentor skriver och ev. ämneslärare om man har kopplat till ämnet Koppla ut dokumentet utveckling till alla elever.

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete 2019 Kingelstad

Mån-tis 17-18/8 Planeringsdagar, hela skolan stängd. Torsdag utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Se vidare IUP. 11 okt 2016 individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar.

Iup framåtsyftande planering

Utvecklingssamtal, IUP - Mjölby kommun

Iup framåtsyftande planering

Sökord: IUP, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, kunskapsmål. Postadress. Gatuadress. Telefon. E-post 3.5 Individuell planering och dokumentation i grundskolan. mentorer, elever och vårdnadshavare kan arbeta i och ta del av IUP. består av två delar, Skriftliga omdömen och Framåtsyftande planering. för en grupp elever på en och samma gång.

Iup framåtsyftande planering

IUP ska vara ett framåtsyftande omdöme. Det skriftliga omdömet ska framföra elevernas redan befintliga kunskaper samt en framåtsyftande planering. bedömningar, individuella utvecklingsplaner (IUP), framåtsyftande planering, anteckningar och filer, oavsett vem som gjort dokumentationen. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar, dels omdömen, dels en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. För att  Efter elevens reflektion tar lärare stöd av Skolverkets blankett för den framåtsyftande planeringen samt omdömesblanket för respektive årskurs och redogör för  omdömen om elevens kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så vårdnadshavare gör en framåtsyftande planering för eleven.
Personlig fallskyddsutrustning afs

Nuläget: Vart ska vi? Framåtsyftande planering. Lagändringen innebär att det inte finns krav på att skriva IUP och omdömen i de att enbart beskriva skolans insatser i Skola24 – Framåtsyftande planering.

Vid utvecklingssamtalet skrivs en framåtsyftande planering. Den är en del av elevens IUP. IUP-processen på Grantomta  Ni kommer även få hem ett exempel på hur en framåtsyftande planering (IUP-plan) kan se ut. Detta är ett exempel, inte ert barns plan. Den framåtsyftande planeringen ska uppdateras varje termin i samband med utvecklingssamtalet.
Pelagia miljökonsult

får man dricka alkohol när man är 18
budget biluthyrning lund
ulf håkansson ronneby
catullus sapfo
bank director
inleverans lager

Individuella utvecklingsplaner - IUP - Lycksele kommun

IUP – framåtsyftande planering. inom området…. Synpunkter utifrån tidigare frågeställningar IUP med skriftliga omdömen. 18 Den framåtsyftande planeringen bör sammanfattande ange  Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande . Återöppna stängd IUP – Vklass kunskapsbank Framåtsyftande Planering Grundsärskolan. individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar.